Intern Transportsysteem

Het intern transportsysteem verzorgt de belading van de oven via transportbanden en een schuifsysteem in de sluis van de oven. De vaten of dozen worden aan het begin van de 1ste band, eventueel in uitgeschoven toestand in een vrachtwagen, op de transportband geplaatst. Deze aanvoer wordt automatisch doorgegeven aan de 2de transportband met een geïntegreerde weegunit. Hierna worden de batches gemaakt op de 3de band en gereed gezet op de 4de band. De 5de transportband zorgt voor het voorschuiven van de vaten voor de invoerschuif, opdat deze invoerschuif de vaten in de beladingsbak kan schuiven.

Zodra de beladingsintervaltimer tot nul (0) is teruggelopen, sluit de bovenzijde van de bak en opent de deur van de oven zich en wordt het afval in de beladingsbak in de oven geschoven door middel van de ram-feeder. Op de teruggaande slag van deze ram-feeder wordt een contact gemaakt dat het commando verzorgt tot het sluiten van de deur.