Afgassenketel

Na de naverbrandingskamer gaan de hete rookgassen naar de ketel. In de ketel wordt stoom opgewekt in de kwaliteit 200 grd. C., 12 bar. De ketel produceert circa 6.000 kg stoom per uur. Een klein deel hiervan, ongeveer 1.000 kg, wordt in de installatie gebruikt voor het opwarmen van de rookgassen. De resterende stoom wordt naar de HVC getransporteerd waar het gebruikt wordt om het lage druk net op druk te houden.

De ketel is opgebouwd uit 5 trekken. De eerste twee trekken zijn “lege”trekken. Hier zitten alleen pijpbundels in de wanden. In de derde en vierde trek hangen pijpbundels welke van de keteldrum afkomen. In principe wordt in deze trekken de daadwerkelijke stoom geproduceerd.

De vijfde trek bevat een aantal eco’s en ovo’s. Een eco, economischer, verwarmt het voedingswater voordat deze de drum ingaat. Een ovo, oververhitter, zorgt dat de geproduceerde stoom oververhit wordt zodat deze volledig gasvormig is. Niet overhitte stoom bestaat namelijk uit druppeltjes water hetgeen de installatiedelen niet ten goede komt.

Het voedingswater dat gebruikt wordt wordt geleverd door HVC. Hiermee is het systeem gesloten en is er nauwelijks water of energieverlies.