ZAVIN is voor de totale organisatie gecertificeerd conform

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en CO2 Prestatieladder niveau 3.

Door het behalen van deze certificaten tonen wij effectief aan dat de kwaliteit-, arbo- en milieuaspecten van onze activiteiten goed beheerst worden. Dit is weergegeven in de beleidsverklaring van ZAVIN. Certificering vindt ieder jaar plaats door een externe audit.

Onderstaand zijn de certificaten weergegeven:

- ISO 9001:2008

- ISO 14001:2004

- OHSAS 18001:2007

- CO2-bewust Certificaat Niveau 3