Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in felis nisi. Vestibulum dictum, diam sit amet hendrerit imperdiet, lacus ex mollis dui, non aliquam urna nibh sed justo. Donec efficitur euismod dui quis facilisis. Quisque vel aliquam dui. Cras augue turpis, aliquam id nisl vel, congue malesuada risus. Suspendisse dignissim risus sit amet risus facilisis tempor. In posuere luctus feugiat. Sed sit amet malesuada justo.

Wat kost het om bijvoorbeeld 1000 kilo ziekenhuisafval te verwerken?
Dit is geheel afhankelijk van de samenstelling en zal na toetsing aan de acceptatie- en verwerkingsvoorwaarden worden bepaald.
Kartonnen dozen moeten waterbestendig zijn: betekent dit, dat alle golfkartonnen dozen (NIET waterbestendig) afgekeurd worden, óók de zg. Naaldendozen (die wel gevuld zijn met UN gekeurde naaldenbekers)?
Kartonnen dozen welke eventueel ontwikkeld worden overeenkomstig de p620 of p621 norm moeten waterbestendig zijn. De zogenaamde naaldenbekerdozen worden hiermee dus niet bedoeld. De aangeleverde vaten en dozen kunnen niet altijd direct naar binnen en dus kan een doos ook langere tijd buiten staan in de regen. Wij willen dan geen losse zaken op straat omdat de doos uit elkaar is gevallen. Daarnaast wordt in onze beladingsbak ook water gebruikt om te koelen. Dit water blijft op de bodem van de beladingsbak liggen en de ervaring leert dat bijv. golfkarton hierop vastloopt waardoor we beladingstoringen krijgen. Naaldenbekers zijn dan nog steeds gesloten en vormen dus geen risico.
Wat is het verschil tussen een kartonnen vat en een kartonnen doos?
Met een kartonnen vat wordt een ronde uit geperst boardkarton eventueel in combinatie met composietmateriaal vervaardigde eenheid bedoeld welke (meestal) is voorzien van een metalen klemband. De hoogte van een dergelijk vat is meestal 70 - 90 cm en de diameter ca. 30 cm.

Een kartonnen doos bestaat voor ZAVIN in grofweg 2 uitvoeringen. Een doos welke bestaat uit golfkarton of een doos welke bestaat uit geperst karton.
De golfkartonnen doos mag uitsluitend worden gebruikt voor het bundelen van naaldenbekers en moet goed gesloten zijn.

De geperst kartonnen doos mag als P 620 of P621 verpakking worden gebruikt mits deze voldoet aan de daarvoor geëiste UN keur en indien voorzien van een coating waardoor deze waterbestendig is.
Wat is een P620 of P621 verpakking?
Dit is een verpakking welke voldoet aan bepaalde gestelde eisen van het ADR/ VLG.
De P620 verpakking is toegestaan voor UN nummers 2814 en 2900.
De P621 verpakking isa toegestaan voor UN nummer 3291
Wat is het ADR/ VLG?
Accord européen rélatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route / Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen.
Wat zijn ‘infectieuze afvalstoffen’ die onder het ADR vallen?
Afvalstoffen, waarvan bekend is of waarvan je redelijkerwijs kan aannemen dat zij ziekteverwekkers bevatten vallen onder het ADR. Ziekteverwekkers zijn micro-organismen (bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en gerecombineerde micro-organismen (hybride of gemuteerde micro-organismen), waarvan bekend is of waarvan je redelijkerwijs kan aannemen dat zij infectieziekten veroorzaken bij mensen of dieren.
Wat betekenen die UN nummers?
UN-nummer 2814: afval dat infectieuze stof, gevaarlijk voor mensen bevat;
UN-nummer 2900: afval dat infectieuze stof alleen gevaarlijk voor dieren bevat;
UN-nummer 3291: ziekenhuisafval ongespecificeerd n.e.g.
Betekent “Limitering van hoeveelheid vloeistof per verpakkingséénheid van 1 liter”, dat de ZAVIN afwijkt (soepeler is) dan de ADR wetgeving, die uitsluitend DROGE stof toestaat in een verpakking P 621 ?
ZAVIN is bekend met de wetgeving echter toch krijgen we nog steeds verpakkingen binnen met vloeistoffen!! Met de limitering wordt expliciet aangegeven dat er ongeacht wetgeving vanuit procestechnisch oogpunt ten hoogste 1liter per verpakking kan worden aangeleverd.